Jazykové korektury

Provádím jazykové korektury knih, článků, propagačních materiálů, seminárních,  bakalářských
i jiných prací a dalších dokumentů za dostupné ceny, zároveň však s maximální péčí a s láskou k českému jazyku.

Samozřejmostí jsou několikaleté zkušenosti, příslušné vysokoškolské vzdělání a individuální přístup.
Jana Kvičerová

Zkušenosti

  • Korektury a redakce knih
  • Psaní knih
  • Tvorba a korektury článků či recenzí pro webové portály
  • Bakalářský titul v oboru Jazyková a literární kultura

Základní ceník korektur

Základní korektura textu

Pouze gramatika, pravopis.

Cena se určuje na základě náročnosti oprav a celkové délky textu.

Od 30 Kč/NS do 80 Kč/NS

Stylistická korektura textu (včetně základní)

Cena se určuje na základě náročnosti oprav a celkové délky textu.

Od 50 Kč/NS do 150 Kč/NS

Druhé a další čtení

Cena se určuje na základě celkové délky textu.

Od 50 NS do 100 NS: 100-200 Kč za každé další čtení

Od 101 NS do 200 NS: 200-300 Kč za každé další čtení

Od 201 NS do 300 NS: 300-400 Kč za každé další čtení

 

Korektura Expres

Příplatek se určuje na základě celkové délky textu a časové náročnosti.

Příplatek 20 % až 100 % k celkové částce

V případě delších textů, tedy od padesáti normostran výše, požaduji alespoň pět stran k posouzení a následné dohodě na ceně či možné spolupráci.

Korektury provádím ve Wordu pomocí revizí, díky čemuž uvidíte všechny mnou provedené změny.

Studentská sleva činí 25 % z celkové částky.

Nákupní košík
  • Your cart is empty.